2020 Showcase
2019 YDM
 • 2019 Youth Dance Marathon – Opens for Submission
 • 2019 Youth Dance Marathon (YDM) Selected Works
 • 2019.07.24 program

  2019.07.24 YDM - 1

  .

  《Fast, Faster, Fastest!》Choreography: GAO Jia Yin

  《Seek》Choreography: LUO Jing Yi

  《The song of puppets》Choreography: CHEN Xie Wei

  《Love spell》Choreography: TANG Wen Biao

  《Who-who》Choreography: ZHANG Mie

  《Inner game》Choreography: ZHANG Qing Nui, DING Gu

  《Homeland》Choreography: SHA Ri-na

  《Bodies. Water. Fire》Choreography: Allen XING Chun

 • 2019.07.25 program

  2019.07.25 YDM - 2

  .

  《Gift》 Choreography: GAO Yang

  《The breeze》Choreography: CHEN Jing Juan

  《Come and leave》Choreography: LE Huan, FU Chuan

  《Left right》Choreography: WANG Fei, ZHU Hai-yang,Z

  《Afterward...》Choreography: YUAN Shi

  《Seven》Choreography: CAO Jiang-bo, LI Xiang, XU Ji

  《?》Choreography: PENG Mei-ru, WANG Hong-tao

  《So pursue》 Choreography: XUE Lei Kai

  《Time Sampling》 Choreography: WU Qian

  《Seeking》 Choreography: LEE Hsin

 • 2019.07.26 program

  2019.07.26 YDM - 3

  .

  《That's all》Choreography: QIAN Min

  《The monologue of falling geese》Choreography: Jim

  《Memory》Choreography: LUE Yue

  《SHH》Choreography: WU Hong Zhi, CENG Liang

  《HaHaHa》Choreography: LI Jun Nan

  《G + round》Choreography: Elzira ROSARIO

  《Before I go》Choreography: LEE Chin Chieh

  《Daughter》Choreography: GUO Zi Xing

  《We are in the same wilderness》Choreography: LIAN

 • 2019.07.27 program

  2019.07.27 YDM - 4

  .

  《The key in the sea》 Choreography:GAO Yang

  《Pursue》Choreography: CUI Lei Lei

  《Garden》Choreography: YANG Pei Yao, MA Te

  《The same place》Choreography: ZHUO Ge

  《Untouchable》Choreography: Zhou Si Yu, HUANG Si J

  《Fleeting》Choreography: JIN Ni

  《Like grass》Choreography: ZHENG Zhuang Yang

  《Invisible blue, untouchable green》Choreography:

  《In》Choreography: MIWA Akiko

 • 2019.07.28 program

  2019.07.28 YDM - 5

  .

  《Search for things》Choreography: XU Ai Ping, LI

  《Virtual》Choreography: WANG Yue

  《Go with the flow》Choreography: QIU Shi, LI Jing

  《Zihao’s guitar》Choreography: WANG Zi Hao, LI Ren

  《Here I Am》Choreography: WONG To Yu

  《Undercurrent》Choreography: LIU Hong Li, ZHENG Li

  《Pray》Choreography: MA Kai

  《Reverse people》Choreography: WANG Bo, WU Wei Mei

  《Whale Fall》Choreography: KUAI Yu Ting

  《Unearth, Expose, Discover》Choreography: Bryn MAC

 • Copyright (C) LDTX. All rights reserved 京ICP备11028930号-2